Campionati Europei Novi Sad 2018: i convocati dell’Ucraina

 

Saranno 24 gli schermidori dell’Ucraina ai prossimi Campionati Europei di scherma di Novi Sad in programma a partire dal prossimo 16 giugno.

Fioretto femminile – Kateryna Chentsova, Anastasiya Moskovska, Alexandra Senyuta, Anna Taranenko

Fioretto maschile – Dmytro Chuchukalo, Rostyslav Hertsyk, Andrii Pogrebniak, Klod Yunes

Sciabola femminile – Yulia Bakastova, Olga Kharlan, Alina Komashchuk, Olga Zhovnir

Sciabola maschile – Dmytro Pundyk, Oleksiy Statstenko, Yuriy Tsap, Andriy Yagodka

Spada femminile –Feybi Bezhura, Olena Kryvytska, Kseniya Pantelelyeva, Anfisa Pochkalova

Spada maschile – Bogdan Nikishin, Igor Reizlin, Volodymyr Stankevich, Roman Svychkar

Pianeta Scherma su Instagram

Pianeta Scherma su Facebook

Fotografia Bizzi